Årsmöte Ready Play Tennis Club est. 2012

Klockan 18.00 den 29/3 öppnade ordföranden Magnus Larsson årsmötet. Årsmötets ordförande valdes och Niclas Sohl övertog klubban och dagordningen.

Det sportsliga redovisades i verksamhetsberättelsen som bland annat synliggjorde Steffi Thours Svenska Mästerskap för flickor 18 år. Klubbens första Svenska Mästerskap. Seriesegrar för både Damer och Herrar samt ett lyckat klubbmästerskap med trevlig fest i direkt anslutning. Deltagandet på klubbens tävlingar och även årsmötet ökar vilket är glädjande.

Den ekonomiska rapporten lades fram av kassören Marcus Thour och där redovisades ett stabilt flöde och en kassa i mycket god balans. Peder Möllerstedt redogjorde för revisionsberättelsen.

i Styrelsen gjordes några justeringar och valberedningen med Ingvar Svensk och Lena Finnhult hade förberett och presenterade att Christopher Edberg, Marcus Thour samt Lisa Rosqvist slutar och ny blir Sandra Martinsson. För omval fanns Magnus Larsson (Ordförande) valdes för ett år. Carl-Axel Hageskog, Stefan Edberg, Caroline Ericsson och Johan Finnhult (kassör) valdes för en ny period på två år 2017-2019. Bernth Martinsson omvaldes som suppleant på två år. Ny i valberedningen blir Markus Thorsell som ersätter Lena Finnhult.

På punkten övrigt tog mötets ordförande Niclas Sohl ordet och berömde styrelsen och klubben för det fina bemötandet i form av värme, glädje och ödmjukhet som visas samt för den kunskap klubbens tränare och personal visar genom att uppträda som goda förebilder för medlemmarna.

Peder Möllerstedt meddelade att eftersom klubben nu passerar fem år får samtliga betalande medlemmar en tränings-T-shirt som gåva. Den måste dock beställas via hemsidan och avhämtas personligen på klubben.

Bilder från årsmötet.

IMG_3821

Förberedelser inför det som komma skall…..

IMG_3832

Välbesökt med förväntansfulla medlemmar…

IMG_3834

Niclas Sohl, Magnus Larsson och den ständige sekreteraren Christian Arthursson är fokuserade när Marcus Thour redogör för klubbens ekonomi

IMG_3831

Alltid två klubbor ifall …… senorna kan ju gå sönder som Magnus förklarade…så resonerar ett äkta proffs!

IMG_3840

Niclas tar till orda ……..Värme, Ödmjukhet, Kunskap, Glädje ……

IMG_3837

Ordförande Magnus avtackar Christopher Edberg, Lisa Rosqvist samt Marcus Thour.

IMG_3841

Gammalt och nytt i kombination ….Markus Thorsell och Sandra Martinsson omringade av Christopher, Lisa och Marcus.