Bra coaching

Bra coaching – Hur ska en bra ungdomscoach uppträda?

För att få svar på den frågan kanske vi ska börja med att titta på ungdomarna som kommer till idrotten. Varför kommer de? Vad är det viktigaste för att de ska fortsätta sitt tränande och tävlande?

Nästan 70 % av alla ungdomar 7 – 14 år tränar och tävlar i en idrottsförening. När vi talar om ungdomar 13-20 år så har andelen sjunkit något men ligger runt 50 %. Vidare kan man läsa att 5 031 959  är medlemmar i nästan 26 000 klubbar i Sverige. Detta enligt siffror som man kan hitta i RF:s statistik.

Varför kommer våra ungdomar vecka efter vecka till våra idrottsträningar? Jo, enligt en mängd undersökningar både i Sverige och USA finns det ett antal punkter som säger oss en hel del.

Ungdomar kommer till idrotten för att:

 • de vill ha kul
 • de vill lära sig nya saker
 • de vill förbättra sina färdigheter
 • de vill glädjas över de utmaningar tävlandet ger
 • de vill känna sig friska och starka
 • de vill umgås med sina kompisar

(Ewing&Seefeldt, 1996, Duda&Keller,1998, Gill,Gross&Huddleston,1993)

Vad ställer detta för krav på oss coacher?

Vi måste möta ungdomarna där de är för att knyta an till den danske filosofen Kierkegaard och det vill säga göra träningen lustfylld med deras mått mätt. Att hänga med i utvecklingen med andra ord eller fortbilda oss om man så vill. Hur lär sig dagens ungdomar borde vara en självklar fråga man som tränare borde ställa sig.

Vi ska se till att vi har en individuell utvecklingsstege för var och en. Den som har tagit ett stort kliv i utvecklingen måste få nya utmanande uppgifter som bär till nästa fas i deras idrottande. Tränarna ska hela tiden ge lagom stora nya arbetsuppgifter som de aktiva har stor möjlighet att klara av.

Vi bör se till at deras färdigheter hela tiden förbättras och det svåra är väl här på vilket sätt vi förmedlar detta. Hur ger vi dem feedback så de själva kan se sina förbättringar? Genom olika tester kanske, genom att använda videokameran, det finns säkert fler sätt om vi sätter oss ner och funderar i dessa banor.

Tävla vill alla och för att detta ska ge mersmak måste man då och då få vinna. Här gäller det att vara uppfinningsrik och tävla på olika sätt som gör alla till segrare någon gång. Man vet ofta vad de olika utövarna har för specialiteter och kan därför fixa tävlingar så alla kan vara bäst någon gång. Här måste vi tränare använda vår fantasi fullt ut. Man kan till exempel tävla i om någon kan springa på exakt samma tid två gånger i rad, hoppa lika långt två gånger i rad, ge uppgifter där de måste samarbeta, precisionstävlingar för att blanda upp med vårt mer traditionella tävlande.

Att ha bra organisation på träningarna så att alla är igång och tränar med effektivitet och intensitet är viktigt. Att tänka igenom varje pass och noga planera krävs för att hålla en bra träning. Då får alla utövare ut mycket av träningarna och blir nöjda, friska och starka.

Att få vara tillsammans med kompisar är ett viktigt skäl för många att gå på träningarna. Därför kanske man som coach ska tänka igenom när man gör nya gruppindelningar. Om någon ska flyttas upp för at utvecklas kanske man ser att kompisen snart också är mogen at flyttas upp. Det kan då vara klokt att vänta in och flytta båda samtidigt.

Om vi går till problematiken varför de lägger av ser vi

 • Inte kul längre
 • Lär sig inte nya saker längre
 • Förbättrar inte sina färdigheter längre
 • Får inte nog aktivitet av sportandet
 • Får ej spänningen och utmaningarna i tävlandet längre
 • Dålig laganda
 • Andra intressen
 • Minskat självförtroende

Som framgår av detta kan vi förebygga genom att uppträda bra. Därför bör en bra coach tänka på följande:

 • ge positiv feedback
 • ge tydlig och informativ god instruktion
 • alltid uppmuntra
 • se till att vinna innebär maximal insats och åstadkomma förbättringar
 • ge utövarna chansen till att vara delaktiga i beslut som rör laget eller dem själva

Enligt forskning (CBAS Coaching Behavior Assessement System, Smith,Smoll&Hunt 1977)

ger detta goda resultat, nöjda utövare, god laganda och ökat självförtroende.