Coaching – vad är coaching?

 

Coaching?

Om man frågar olika människor vad de lägger i ordet coaching får man väldigt varierande svar. Allt från det matchtillhörande dirigerandet av laget/utövare till att det handlar om ett helhetsperspektiv med mycket pedagogik, psykologi och filosofi i grunden. Den engelska översättningen av ordet är vagn, fordon, järnvägsvagn eller buss och här kan man säga att coach innebär att hjälpa någon att ta sig till nästa steg eller plats. Forskaren Per Göran Fahlström säger i sin avhandling om ishockeycoacher att det finns en koppling till ordet coach och den ungerska orten Kocsi Szeker där man redan på 1400-talet byggde fyrhjuliga vagnar. Redan på 1800 – talets universitet och privatskolor fanns coacher i form av lärare som förberedde de studerande inför examen. Alltså är coaching inte så nytt som man kan tro. Till Sverige kom användandet av ordet coach på allvar under ishockey VM 1963 i den tidens sporttidning (Idrotts Bladet) och där fanns det kanadensiska krönikörer som tog in ordet coach och coaching. Idag är ordet populärt och används flitigt i många olika sammanhang. Det finns levnadscoacher, karriärcoacher, företagscoacher, hälsocoacher etc.

Om vi tittar på arbetssättet coaching så innebär det enligt ledarskapsförfattaren Whitmore

”att låsa upp en människas potential så att den får ut maximalt av sig själv. Det innebär att hjälpa människor till att lära sig istället för att undervisa dem.”

Med andra ord en slags förmåga hos coachen att få utövaren att bli varse hur den lär sig nya saker. Kan den aktive bli medveten hur den lär sig saker kan han/hon jobba vidare själv och lära sig andra nya saker med samma metod det vill säga sin egen bästa metod. Detta innebär att coachen skall jobba mot att kunna släppa sina adepter helt på egen hand när de är flygfärdiga. Min filosofi är:

”Med grundinställningen alla människors lika värde och allas rätt till utveckling  vill jag ge de aktiva mycket kunskap och omtanke att de blir mogna att själva fatta kloka beslut!”

Ett egendomligt jobb egentligen som går ut på att göra sig själv arbetslös!

En annan beskrivning som gjorts av den danske filosofen Kierkegaard på 1850-talet är:

”Om det verkligen ska lyckas att leda en viss människa mot ett bestämt mål måste man först och främst finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i allt hjälparbete. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.”

Det som är intressant med denna beskrivning är att det vi idag kallar ”pacing” i betydelsen att möta de aktiva på rätt nivå fanns alltså redan 1850! Att utgå från de aktivas perspektiv är en viktig del i att generera utveckling.

Coachingens ledord

Min högst personliga tolkning av coaching och vad som är viktigt i detta arbetssätt kan sammanfattas i ett antal ledord:

Positiv människosyn, Omtänksamhet, Engagemang, Trovärdighet, Långsiktighet och Nyfikenhet.

Jag har under min tid som spelare, tränare träffat och samarbetat med många av de absolut bästa spelarna och tränarna. Detta har gett mig otrolig energi och ovärderlig kunskap. Den fantastiske ledaren Hans Olsson som alltid predikar Positiv Människosyn. Hans menar att alla gör alltid sitt yttersta då alla vill i grunden bli uppskattade och göra ett bra arbete. John Anders Sjögren visar vägen med sitt stora engagemang för spelarna och spelet. Percy Rosberg jobbar genom sitt långsiktiga konstnärliga seende likt arkitekten och kan se vad som finns för möjligheter i varje individ. Percy har sett och påpekat det stora i varje svensk toppspelare genom åren. Han har ögat för talangernas olika talanger som är få förunnat!

Spelarna har genom sitt fantastiska kunnande hjälpt att utveckla oss tränare genom sin nyfikenhet på saker som kan göra dem ännu bättre. Vidare har min läromästare Gösta Fast i Nässjö lärt mig att omtanken om människan som spelar tennis är viktig samtidigt som det har gällt att leva tennis tjugofyra timmar om dygnet för att skaffa sig kunskap om tennis så att man kan agera trovärdigt.

Om Coachen klarar att leva upp till dessa ledord kan han/hon förhoppningsvis inspirera människor i sin omgivning att utföra stordåd.