Feedback

Feedback! Hur ger vi feedback till spelarna?

Att ge konstruktiv feedback till spelarna är en stor fråga i arbetet med att få människor att utvecklas. Ett försök med två grupper av basketspelare gjordes i USA. Den ena gruppen fick vanlig gammaldags traditionell coaching/feedback av typen, bra spelat till hela laget, mera rörelse nu, ut på kanterna etc. Den andra gruppen fick en mer specifik feedback. Varje spelare fick detaljerat reda på vad som han gjorde bra. Detta med utgångspunkt i att coachen skulle ge feedback så fort någon gjorde bättre än vad som förväntades av just honom. Efter ett mindre antal träningar utvärderades de båda grupperna av personer som sett dem i början av projektet och som inte visste hur grupperna ”behandlats”. Den gruppen med den specifika individanpassade feedbacken fick klart bäst utveckling. Detta säger något om vikten att vara uppmärksam och duktig på att ge god feedback eller återkoppling om man över sätter det till svenska.

 Olika sorters feedback

Feedback kan se olika ut beroende på vad som skall förmedlas eller till vem man ska förmedla sina synpunkter. Det finns spelare som hemskt gärna vill se andra göra och sedan härma, det finns de som kan snappa en muntlig återkoppling och det finns de som vill ”känna på” rörelsen själva och på det sättet lära sig. Alla coacher måste behärska de olika sätten att ge instruktion samt även känna till de spelarna han/hon har och deras behov eller förmåga att plocka upp feedbacken/instruktionen.

Allmänt kan sägas att feedback skall vara

Konstruktiv i positiv anda

Snabb

Specifik

Ett exempel:

Vi tänker oss en vanlig träning där temat för dagen är ”Förberedelse”. Att tidigt vara förberedd är en av grundstenarna i tennis. De spelarna som har denna förmåga synes aldrig vara sent ute eller hamna i panik. (Jag kan här se Jocke Nyström och Stefan Edberg framför mig. Egen anm.)

Coachen ger spelarna instruktionen att idag ska de dra tillbaka racketen tidigt. Vid första anblick på spelare A säger coachen ”- Dra tillbaka tidigare!” sedan går han/hon över till andra sidan för att titta närmre på spelare B. Plötsligt ser Coachen att spelare A gör som coachen menar är rätt varpå coachen skriker rätt ut ”- Bra!”. Kan situationen kännas igen?

Vikten av att vara specifik i sin feedback

Om vi ser på kriterierna ovan så uppfyller de två av tre saker, positiv anda och snabb, men fallerar på specifik. Spelaren A vet att nu var det något som var bra inte mer. Han/hon bör inse att det är förberedelsen coachen menar, men det behöver inte vara så. Vad som är intressant är dock vad har spelaren fått för information som gör att han/hon kan känna igen situationen och så småningom börja kunna ge sig själv feedback? Egentligen börjar det med att coachen från början skulle informerat om vad en tidig förberedelse innebär. Det vill säga att när bollen passerar nätet skall man vara påbörjad i tillbakadragning av racketen. Därefter kunde coachen sagt ”- Rätt” varje gång spelaren gjort enligt instruktionen. Efter ett tag kan man ge spelaren själv uppgiften att värdera om han/hon är rätt genom att säga rätt till sig själv. Man kan även tänka sig den pedagogiska finessen om man har många spelare på banan att ställa en spelare bakom spelare A med uppgiften att skrika ”- Nu!” varje gång spelare A bör påbörja förberedelsen. Detta kan ge båda spelarna en hjälp att fokusera på rätt sak under passet.

Ibland tar vi coacher för givet att de aktiva vet exakt vad vi menar. När vi säger:

”- Träffa bollen tidigare!” eller ”- Träffa bollen högre upp!” eller ”- Träffa bollen längre framför dig!” så vet vi vad vi menar. Men vi bör definitivt bemöda oss att vara mer specifika i vad vi menar med tidigare, högre upp och längre fram. Riktpunkter, som gör att spelarna så småningom kan ge sig själva feedback är bra utgångspunkt för våra instruktioner och vår feedback. ” – När du träffar bollen en decimeter framför höger knä är det bra!” kan vara en sådan instruktion som gör det lätt för dig att ge bra feedback och som ger utövaren möjligheten att själv se, känna när det är bra.

Utförsåkare kan ge sig själva feedback genom att lyssna på ljudet när skidan skär genom snön. Kan vi lära något av detta? Bollträffen tänker jag direkt kan vara sådant som kan ge spelaren själv vägledning. Nu är bollen kastad från min sida för att utvecklas av dig som lärare/coach/utövare……