Teambuilding

Teambuilding i en individuell idrott…

Att spela i lag när man är individuell idrottsutövare är kanske inte helt självklart, men genom ett bra arbete hos klubbarna finns i svensk tennis en fostran där lagspelet tar en naturlig plats. Tack vare detta arbete har det funnits en naturlig känsla i spelarna att ställa upp för sitt land och sina kamrater. Lagspelet kan karakteriseras som ett samverkande spel eller ett samspelande spel. Bowling är ett helt igenom samverkande lagspel där varje spelare bidrar med sina resultat och sedan räknas det hela om till ett totalresultat. Friidrottens ”Finnkamp” är till stor del också samverkande lagspel där var och en gör sitt individuella resultat som poängbedöms och ger laget poäng. Stafetten är annorlunda och där kan vi tala om ett samspelande lagspel. Där är varje löpare beroende av att samspelet i växlingen skall fungera. Helt samspelande lagspel är som vi förstår de traditionella lagspelen fotboll, ishockey, bandy, handboll och innebandy exempel på. Tennis då, vad är det? Jo, enligt resonemanget är det som friidrotten både samverkande och samspelande. Singelmatcherna där var och en ger sitt bidrag ger samverkande lagspel och dubbelmatchen(na) är samspelande moment.

Att spela i lag kan vara en svår sak genom att det skapas ett tryck från laget på den enskilde spelaren. I de flesta fall är dock lagspelet en stor fördel för många då det ger den rätta tryggheten och glädjen för deltagarna. Det handlar att som ledare bygga den rätta atmosfären för att detta skall kännas bra. Jag är av den uppfattningen att lagspel ger den där extra kryddan och är mycket givande för det individuella tävlandet. Om vi tittar på det engelska ordet för lag, TEAM, kan ordets bokstäver ges betydelsen Together Everyone Achieves More och det vill jag mena är det fantastiska med lagspelet.

Att forma ett lag kan ha sina problem och det tar det alltid lite tid innan gruppen börjar fungera. Teorier som beskriver detta är FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) av Shutz och en modell av Tuckmann (forming – storming – norming – performing). De går ut på samma sak nämligen att först när teamet kommer samman är samtliga lite försiktiga och vill lära känna varandra och då är man vänlig och förstående. Eftersom tiden går blir det en period av fight där de olika medlemmarna tar sina roller i laget. Det kan bli hårda tag, men detta brukar sedan resultera i att laget skapar normer som medlemmarna rättar sig efter. Nästa steg blir att laget går in i en fas där de presterar bra. En parentes i sammanhanget men, för mig blir det ibland svårt att förstå att man ”förstärker” lag inför ett slutspel med en del nya spelare. Detta borde innebära att laget kommer in i stadiet ”storming” igen och på detta sätt backar i sin utveckling. Som coach kanske man ställer mycket på spel genom att ”förstärka”. Det kan rent av bli en försvagning om processen här beskriven inte går fort nog.

För ledaren/coachen finns en del matnyttiga tips för att lyckas med sin teambuilding. Här följer några principer:

 • Förmedla betydelsen/svårigheten och ansvarsområden.
 • Att få samtliga att förstå var och ens uppgift och att respektera varandras arbete är viktigt. De som ibland får stå över och ”nöta bänken” måste få kredit av de övriga när laget vinner samtidigt som de måste vara med och stötta de som fick chansen att spela denna gång.
 • Lär något om varje spelare/medlem
 • Att ta reda på och intressera sig för spelarna och deras vardag är viktigt i byggandet av en relation med truppen.
 • Utveckla stolthet
 • Detta kan göras genom att arbeta med identitet. Profilering genom klubbmärken, kläder etc. gör att de aktiva känner sig viktiga tillsammans som grupp.
 • Utveckla ett ägandeskap hos gruppmedlemmarna
 • Var noga med att skapa en delaktighet i besluten som tas gällande gruppens utveckling. Lyssna, var ödmjuk och känn av.
 • Sätt delmålen och fira dem när de uppnås
 • Vad som också är viktigt i lagbyggande är att man har ett gemensamt mål för laget/gruppen och att man dessutom har individuella mål för var och en som pekar åt/styrker det gemensamma målet.
 • Utveckla spelarnas roller och deras betydelse
 • Att jobba med att få spelarna att vilja ha sin roll och ge tid och engagemang för varje medlem att utveckla densamma är viktigt.
 • Kräv inte konfliktfritt klimat
 • När konflikter uppstår, se det som naturligt. Ibland kan man välja att avstå från att lägga sig i. I synnerhet om det är under delen ”storming”. Risken med att gå in då är att man inte kommer vidare till nästa steg i processen.
 • Undvik klickbildning
 • Försök lös upp smågrupper och ge alla en möjlighet att samarbeta.
 • Ägna tid åt träning i att samarbeta
 • Samarbete är svårt och kräver träning.
 • Plocka alltid fram positiva saker som laget gör oavsett hur matchen gått
 • När det går dåligt är det viktigt att coachen lyfter det som faktiskt trots allt fungerar. Risken är annars att det glöms bort. Att se vad som går snett kan de flesta, men att se det som är bra kräver kunskap!

Vad säger forskningen om framgångskulturer?

Kännetecken på framgångsrika organisationskulturer är enligt Hammer (1996)

 • ÖPPENHET
 • IDENTIFIKATION
 • ÖDMJUKHET
 • LÄRANDE

Här ser jag att Davis Cup laget 1983 -2002 (då jag hade förmånen att få vara delaktig) som en representant för ovanstående forskningsresultat.

Hoppas alla coacher och spelare inser vikten och glädjen i att arbeta tillsammans i laget för svensk tennis framtid!