Tränarutbildning

Tränarutbildning

Vad är det som avgör om en nation lyckas internationellt? Många faktorer naturligtvis, men en väsentlig punkt är tränarna. Hur ser utvecklingen av tränarutbildning ut idag ur ett både nationellt och internationellt perspektiv?

Internationell utblick

Under några års tid har jag följt hur tränarutbildningarna utvecklats i olika länder. En del länder har ett system med många timmar och strikta riktlinjer för att nå den högsta utbildningsnivån medan andra mer förlitar sig på färre timmar och att de ideella krafterna eller marknadskrafter skall bidra. I Sverige kan man nog säga att vi ligger någonstans mitt på skalan. ITF (International Tennis Federation) har i frågan varit mycket framsynt och jobbat för att länderna skall gå över till en kompetensbaserad utbildning och att den skall vara likriktad över hela världen. Detta kan bidra till att arbetsmarknaden för tennistränare vidgas och samtidigt blir detta system en kvalitetssäkring. Klubbar som söker tränare skall med denna valideringsprocess kunna vara säkra på vad tränaren som de anställer har för kompetens. Vidare skall det bli lättare att för svenska tränare att åka till andra framgångsrika länder och jobba som tränare där. Det finns då utmärkta möjligheter till att lära från andra och sedan komma hem till svensk tennis med nya intressanta bidrag. Nationer som kommit långt i detta arbete är Frankrike, England, Holland, Belgien, Kanada och Australien.

Svenskt perspektiv

När vi för drygt ett år sedan gjorde en översyn i Sverige fann vi att Australiens och Kanadas system skulle mycket väl kunna vara riktmärken i en tänkt ny svensk tränarutbildning. Den mycket begåvade Christer Sjöö har varit ansvarig för att Sverige har varit med i denna process och därför har vi idag möjligheten att vara med i frontlinjen ur ett internationellt perspektiv.

Kompetensbaserad utbildning

Just att arbeta i riktning mot en kompetensbaserad utbildning gör att det blir lättare att skapa ett optimalt samband mellan utbildning och arbetsmarknadens krav. I tidigare utbildningar har kunskaper testats och varit grunden för innehåll och examinationer. Nu kommer det inte testas vad man kan i första hand utan vad man kan göra. Detta innebär även att tränare som fått sin utbildning enligt äldre system skall kunna prövas och deras kompetenser valideras så de får reda på om de behöver fortbildas och i sådant fall inom vilket område. Detta öppnar även för att spelare som vill bli tränare kan testas och valideras och på så sätt får en ganska individuell studieplan. Det finns många saker som en spelare har med sig i sina erfarenheter, men en del saker är skillnad beroende på om man ska spela eller lära andra att utvecklas till att spela. Ett vanligt misstag inom idrott är att man i många fall glömmer bort att den som spelar bra tennis har annat fokus än den som ska arbeta som tränare. Att man då varit en excellent spelare behöver därmed inte innebära att man direkt blir en bra tränare. Inom andra yrkesområden gäller samma sak då en duktig kirurg blir klinikchef, en duktig truckförare blir avdelningschef, en duktig programmerare blir marknadschef, en duktig bilförsäljare blir personalchef etc.

Dreyfus & Dreyfus

Inom forskningen finns det intressant material (Dreyfus & Dreyfus 1986:22) där man beskriver hur man går från novis till excellens inom ett område. Man har som exempel hur man lär sig att köra bil från nybörjare till en erfaren förare.  De fem stegen som beskrivs är nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, kunnig samt excellent. De första två stegen innebär att man förhåller sig till regler för att utföra sin träning/inlärning ( ex. man växlar vid ett visst varvtal osv.). Allteftersom man övar och blir bättre blir man mogen att utifrån tidigare erfarenheter avgöra hur man skall handla i olika situationer(ex. man hör på motorljudet när man ska växla osv.). När man är i sista fasen (excellens) handlar man genom ett så kallat gott omdöme eller med sunt förnuft. I denna fas har man en överblick som gör att man kan förutse situationer och agera utifrån detta. Om vi till detta lägger att det tar 10 000 timmar (K. A Ericsson, Florida University) för att gå från novis till excellens kan vi direkt se att det behövs 10 000 timmar att utvecklas till en bra spelare (kirurg, truckförare, programmerare, bilförsäljare) och då naturligtvis ytterligare 10 000 timmar för att bli en bra tränare(klinikchef, avdelningschef, marknadschef, personalchef). Att man här gör ett tankefel är nog beroende på att man är i samma fält när man går från ett jobb till nästa. Det skulle ju aldrig hända att man skulle tycka att en bra truckförare inte skulle behöva någon utbildning för att bli tränare eller en bra personalchef utan utbildning skulle kunna bli kirurg. I vårt fall med det nya sättet att se på kompetensbaserad tränarutbildning kan vi nog se att ha erfarenheter från spelande på hög nivå innebär troligen att man inte behöver gå 20 000 timmar för att nå till excellens som tränare utan kanske 14 000 – 16 000 timmar (vild gissning som ni förstår). Framtiden får visa hur väl denna gissning stämmer.

Elittränare???

Är en elittränare en tränare som har hand om elit eller en väldigt duktig tränare inom sitt område?