Byggteknik

Södra Climate Arena

Kort bakgrund

I Södras önskan att marknadsföra träets utmärkta egenskaper fanns en idé om att vara delaktiga i att utveckla byggandet i trä i större byggnationer. Södra beslutade 2011 att utlysa en arkitekttävling i att forma morgondagens idrotts/tennishall i trä. Resultatet blev 193 tävlingsförslag från 23 länder. Ett fantastiskt engagemang från många och juryn fick en grannlaga uppgift. Efter lång tids arbete utsågs en vinnare i Kent Pedersens förslag – Tennis och trä.

Södra Climate Arena konceptet – miljö och framtid

Södra konceptet bygger på att sammanföra kostnadseffektivitet ur:

– driftshänseende

– byggande i trä som ett miljövänligt alternativ

– flexibilitet med tanke på antal banor och markbeskaffenhet

– möjlighet till serieproduktion av hallen

Träbyggnadstekniken ger en fördel här, både under själva byggtiden och under byggnadens hela livslängd. Dessutom vet man att byggnationer i trä är det bästa sättet att långtidslagra koldioxid.

Södra Climate Arena är belägen intill Södras huvudkontor i Växjö. Konstruktionen är en ”upplevelse i trä”. Byggnadens fönsterfasad är bl.a. byggd av våtlimmade träbalkar, ett helt nytt koncept inom byggbranschen som Södra för närvarande certifierar hos berörda organ och myndigheter.

Södra Climate Arena har byggts av Dynacon Construction AB  med s.k. passivhusteknik som är ett viktigt steg mot en bättre miljö. Byggnadstekniken ger en mycket låg energiförbrukning. Byggnaden är certifierad av institutet för passivhus och är därmed världens första certifierade passivhustennisarena. Bygget har därför, redan innan byggstarten, väckt stor medial uppmärksamhet. Med Södra Climate Arena avser Södra att visa att det är möjligt att uppföra stora byggnader i trä med en låg energiförbrukning.

För mer information se www.sodra.com/climatearena