Förutsättningar för spel – företag

Företag har möjligheten att köpa spelabonnemang.

För företag i Södra Climate Arena med spelabonnemang ingår:

 • Spel på anläggningens inomhusbanor eller utomhusbanor
 • Under förutsättning att minst en person från företaget finns med kan gäster till företaget spela på företagets timmar
 • Fri bokning (högst två speltillfällen får bokas i taget)
 • Fri tillgång till anläggningens gym och bastu i samband med tennisspel
 • Exponering av företaget på Ready Plays hemsida
 • Möjlighet till spel med instruktör (extra kostnad)
 • Möjlighet till spel med instruktör och videoinstruktion med systemet Play Sight
 • Möjlighet att köpa till extra speltillfällen till en kostnad av 250 SEK/speltillfälle
 • Fritt inträde till evenemang på anläggningen
 • Erbjudande till deltagande på träningsläger och tennisresor arrangerade av Ready Play (extra kostnad)
 • Möjlighet att boka konferens (extra kostnad)

Prisnivåer för företag

Spelabonnemang 1 – I detta ingår spelavgift för 50 timmar plus exponering på anläggningen

Spelabonnemang 2 – I detta ingår spelavgift för 100 timmar plus exponering på anläggningen

För priser på respektive paket, skicka ett mail till info@readyplay.se.

Skatteförmåner

Friskvård*

* Friskvård är avdragsgillt för företag till en kostnad motsvarande snitt pris på gymavgift i kommunen. Denna avgift är c:a 4000 SEK idag. För mer info läs: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvard/motionannanfriskvard.4.18e1b10334ebe8bc80004376.html