Förutsättningar för spel – privatpersoner

Medlemmar i Ready Play Tennis Club har möjligheten att köpa spelabonnemang. Spelabonnemanget är personligt och kan inte nyttjas av andra än medlemmen som köpt  abonnemanget. Förutsättningar för spelabonnemanget kan du se nedan. Medlemskap kostar 250 SEK/år (juniorer födda 1997 eller senare 200 SEK/år) för privatpersoner. För att ansöka om att bli medlem gå till medlemsansökan och fyll i dina uppgifter

Familj kan köpa ett spelabonnemang för 40 tillfällen (4 300 SEK) och lösa medlemsavgift för de personer i familjen som vill spela. Dessa personer får då nyttja familjens spelabonnemang.

Medlemmar utan spelabonnemang och Icke medlemmar har också möjlighet att spela och förutsättningarna för dessa finns nedan.

Information om priser för dig som vill spela på Ready Play Tennis Academy

För medlemmar gäller generellt ett pris av 215 SEK per bana inomhus och 108 SEK per bana utomhus under förutsättning att spelabonnemang är tecknat.

För medlemmar i Ready Play Tennis Club med spelabonnemang ingår:

  • Spel på anläggningens inomhusbanor eller utomhusbanor
  • Fri bokning (högst två speltillfällen får bokas i taget)
  • Fri tillgång till anläggningens gym och bastu
  • Möjlighet till spel med instruktör (extra kostnad)
  • Möjlighet till spel med instruktör och videoinstruktion med Play Sight system
  • Fritt inträde till evenemang på anläggningen
  • Erbjudande till deltagande på träningsläger och tennisresor arrangerade av Ready Play (extra kostnad)

Spelabonnemang – 4 300 SEK  vilket är spelavgift för 40 speltillfällen*. När spelabonnemangets speltillfällen är slut har du möjligheten att fylla på med 40 speltillfällen till en kostnad av 4300 SEK. Medlemskap i Ready Play Tennis Club skall lösas för varje nytt kalenderår. Spelabonnemnaget är däremot inte begränsat till tid utan kan spelas av i den takt du vill.

För medlemmar i Ready Play Tennis Club utan spelabonnemang  och icke medlemmar gäller ett pris av 400 SEK per bana inomhus och 200 SEK per bana utomhus

  • Fri bokning (högst ett speltillfälle får bokas i taget)
  • Möjlighet till spel med instruktör (extra kostnad)
  • Möjlighet till spel med instruktör och videoinstruktion med Play Sight system

Skatteförmåner

Tänk på att din arbetsgivare kan ge dig bidrag för friskvård. För bidraget gäller att arbetsgivaren kan ge avdragsgillt bidrag på upp till samma nivå som snittpriset på ett gymkort i kommunen. För exempelvis Växjö är detta c:a 4000 SEK/år. Arbetsgivaren måste dock ge samtliga anställda samma erbjudande. Reglerna för detta finns på länken http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvard/