Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dina personuppgifter är dina egna och det tycker vi är viktigt på Ready Play. Därför hanterar vi dem med största varsamhet för att skydda din integritet och dina rättigheter.
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Denna ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.
Vad är då en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

Vi behöver dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som medlem bl.a skicka fakturor, inbjudningar till bl.a. Klubmästerskap, Blixtdubbel, övriga medlemsaktiviteter samt information om klubben och rapportering till Svenska Tennisförbundet.

Laglig rätt

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara avtal eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige (styrelsen) begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Mer information

VIll du veta mer om GDPR kan då gå till Datainspektionens webbplats.
Där hittar du mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Europeiska kommissionens webbplats