Ready Play Tennis Club årsmöte 2019

Årsmötet 2019-03-25 beslutade att avsluta arbetet i och med Ready Play Tennis Club och upplösa klubben. Anledningarna är flera, men i huvudsak ser vi att klubben och dess ursprungliga syfte spelat ut sin roll.

Avgående styrelse har uppdraget att avveckla klubben. Vi tackar samtliga medlemmar för samvaro, glädje och stöd genom åren. Vår tennisvänskap består även utan klubb.

De som i första hand berörs av nedläggningen är de som vill spela tävlingar och behöver licens, men det finns ett antal klubbar i närheten som det går att ansöka medlemskap i.  

Stort tack till styrelsemedlemmar och valberedningen för ert goda arbete genom åren.

Ekonomi – I beslut om upplösning av förening ska anges hur föreningens tillgångar ska användas. I enlighet med våra stadgar ska de användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Årsmötet har därför beslutat att tilldela Smålandsidrotten överskottet för utveckling av unga tennisledare. Mer exakt vad, styrs av Smålandsidrotten i samarbete med avgående styrelse.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen RPTC