Samarbetspartner till Stiftelsen

Företag och privatpersoner har möjlighet att stödja Stefan Edbergs Stiftelse för främjande av svensk juniortennis. Medverkan syftar till att förstärka satsningen på lovande tennisungdomar samt att skapa nätverk mellan företag, enskilda individer och svensk tennis.

Företagen erbjuds möjlighet att delta under två arrangerade dagar per år med tennisspel.

För mer information kontakta: charlotte.arvidsson@wiossport.se alt 0709-642 642

Följande privatpersoner stödjer stiftelsen:

  • Karl-Johan Persson
  • Jane & Michael Grindfors 
  • Jan Ståhlberg

 

Följande företag samarbetar med stiftelsen:

Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 56 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi. www.sparbanken1826.se

Qeep utmanar företagsledare att se bortom sina gränser och sätta upp mål som de aldrig tidigare vågat tänka på. Sedan hjälper vi dem att lyckas. Qeep får ledare att inspirera, medarbetare att växa och organisationer att lyfta. Resultaten blir både mätbara och påtagliga. www.qeep.com

Med glödande engagemang och entreprenörsanda ska vi sälja, konstruera, tillverka och montera Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader, anpassade efter våra kunders specifika behov och med en erkänd hög kvalitet, så att varje kund blir en nöjd kund. www.eab.se

Case Asset Management är en kapitalförvaltare med dels förvaltning av specialfonderna Case, Fair Play samt Safe Play och dels diskretionär kapitalförvaltning, det vill säga individuellt anpassad förvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. www.case.nu

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elektronik, energi, mekanik, automation, elektronik, it och telekom.Våra kunder finns inom följande marknader; Industri, Infrastruktur, Energi, Elkraft och Bygg och fastighet. www.rejlers.se 

Tetra Laval Gruppens affärsidé är att leverera teknologier för effektiv produktion och distribution av livsmedel. Gruppens tre industriföretag – DeLaval, Tetra Pak och Sidel är alla världsledande inom sina respektive områden. Tetra Laval är verksamt i mer än 175 länder och har 32,920 anställda. www.tetralaval.com