Ready Play Tennis Academy

Ready Play Tennis Academy – Sveriges första utvecklingscentrum för tennis

ETT UNIKT KONCEPT

Nytänkande

För att möta morgondagens utmaningar på tennisområdet internationellt, görs en satsning på att utveckla tränare och spelare.

Samarbete

Tillsammans med Stefan Edbergs stiftelse, Svenska Tennisförbundet, Svensk Tennis Syd, Linnéuniversitetet, Växjö kommun vill Ready Play utveckla tennisen i regionen.

Långsiktighet

Genom en nogrann plan skall det över tid byggas en miljö för tennisutveckling. En god struktur, gedigen dokumentation, analys, utvärdering och uppföljning ger en ”utvecklingskultur”. Tennis är en ypperlig idrott för allsidig träning, sociala kontakter och kan spelas på alla nivåer genom hela livet.

Ledorden för vårt arbete är KVALITET och FRAMTID