Vuxenkurs våren 2017

Vecka 2-17

Vuxentennis våren 2017 vecka 2 -17   Ej vecka 16
Måndagar Torsdagar Ulrika Wilhelmsson
1700 B4 Marléne Johnsson 1800 B4 Christina Magnusson
Erik Christensson Johan Swedenborg
Sandra Martinsson Bengt Leonard
Annelie Theander 1900 B4 Ewa Ljungné
1800 B4/B3 Niclas Mörsin Helen Ljungné
Lars Lööv Lisen Blomdahl
Markus Thorssell Sabina Ståhle
Magnus Christensson
Patrik Persson Tränare
Björn Bodin Bernth Martinsson
1900 B4 Pamie Berglund Moe 0705-770691
Justina Wojtyla
Tisdagar Tisdagar
1800 B4 Marie Bengtsson 1800 B3 Daniel Kermfors
Linda Abrahamsson Antunovic Dobrica
Lotta Fonsell Simon Ha
Jenny Sy
1900 B4 Henrik Andrén 1900 B3 Tomas Jönsson
Kjell Hurbertsson Lars Ljungné
Camilla Kaltin Rosita Alkrot
Göran Petersson Peter Wallentin
Onsdagar
1700 B4 Lisa Grantås Tränare
Anders Ljungné Caroline Eriksson
Johanna Yngvesson 0705-393306
Hans Ljungné
1800 B4B3 Oscar Morén
Johan Nilsson
Morgan Rohlin
Ulrik Wilhelmsson
1900 B4 Jonas Gustavsson
Håkan Samuelsson
Martin Holmberg
Per-Oskar Nilsson
Tränare
Bernth Martinsson
0705-770691